• Παπαδόπουλος Γεώργιος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

  • Παπαδόπουλος Γεώργιος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

  • Παπαδόπουλος Γεώργιος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

  • Παπαδόπουλος Γεώργιος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Copyright 2023 - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Παπαδόπουλος Γεώργιος, Προέκταση Στράτου Τσέγιου Λευκάδα, Τ.Κ 31 100 , Τηλ.: 2645026048, Κιν. : 6937099542

 


 

Σκοπός της κατασκευής της γείωσης είναι η προστασία των ανθρώπων από ηλεκτροπληξία εξ επαφής.

Ως γειωτής εγκαθίσταται ταινία χαλύβδινη θερμά επιωευδαργυρωμένη (St/tZn) διαστάσεων 30x3.5 mm

με πάχος επιψευδαργύρωσης 500gr/m2 εντός των θεμελίων του κτιρίου (θεμελειακή γείωση) προκειμένου

να επιτευχθούν:

1.Χαμηλή τιμή αντίστασης γείωσης.

2.Αντοχή στο χρόνο από πλευρά διάβρωσης του γειωτή. 

3.Ευκολία στη δημιουργία κύριων και συμπληρωματικών ισοδυναμικών συνδέσεων.

4.Χαμηλό κόστος έναντι άλλων συμβατικών γειωτών.

5.Μελλοντική χρήση του θεμελιακού γειωτή και ως γείωση αντικεραυνικής προστασίας. 

Στην περίπτωση αυτή (πρόβλεψη εγκατάστασης) απαιτείται ιδιαίτερη μελέτη, η οποία θα εντάσσει (προσαρμόζει)

τη γείωση της αντικεραυνικής προστασίας με την θεμελιακή γείωση.

 

f t g