• Παπαδόπουλος Γεώργιος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

  • Παπαδόπουλος Γεώργιος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

  • Παπαδόπουλος Γεώργιος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

  • Παπαδόπουλος Γεώργιος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Copyright 2023 - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Παπαδόπουλος Γεώργιος, Προέκταση Στράτου Τσέγιου Λευκάδα, Τ.Κ 31 100 , Τηλ.: 2645026048, Κιν. : 6937099542

Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις  σε οικίες & εργασιακούς χώρους  κατάλληλες για σας αλλά ταυτόχρονα ποιοτικές. 

Η μεγάλη εμπειρία του τεχνικού προσωπικού μας καθώς  και η συνεχής ενημέρωση σε θέματα σχεδιασμού και λύσεων, μας δίνουν τη δυνατότητα να δημιουργούμε εγκαταστάσεις οι οποίες ανταποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσεις.

f t g